geannuleerd i.v.m. Corona   14/4/2020 ǀ 12.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl

geannuleerd i.v.m. Corona   15/4/2020 ǀ 12.45 uur ǀ Den Haag: Kloosterkerk ǀ www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

geannuleerd i.v.m. Corona   18/4/2020 ǀ 16.00 uur ǀ Hendrik-Ido-Ambacht: Dorpskerk ǀ www.duyschot.nl

geannuleerd i.v.m. Corona   19/4/2020 ǀ 15.00 uur ǀ ‘s-Hertogenbosch: Jeroen Bosch Ziekenhuis ǀ www.kamermuziekshertogenbosch.nl

geannuleerd i.v.m. Corona   17/5/2020 ǀ 10.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl

geannuleerd i.v.m. Corona    9/7/2020 ǀ avond ǀ Ouddorp: De Overkant ǀ www.deoverkantouddorp.nl

27/9/2020 ǀ 10.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl

6/12/2020 ǀ 10.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl

25/2/2021 ǀ 12.30 uur ǀ Den Bosch: n.t.b. ǀ www.kamermuziekshertogenbosch.nl

28/2/2021 ǀ 11.30 uur ǀ Berkel-Enschot: Cultureel Centrum De Schalm ǀ www.stichtingexpo.nl

18/4/2021 ǀ 15.00 uur ǀ Den Bosch: Jeroen Bosch Ziekenhuis ǀ www.kamermuziekshertogenbosch.nl

2/11/2021 ǀ 12.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl

6/11/2021 ǀ 16.00 uur ǀ Hendrik-Ido-Ambacht: Dorpskerk ǀ www.duyschot.nl